11ѡ5Ѱ:
Jeans Button & Rivets
Manufacture Button , Jeans Button , Snap Button , Snap Fastener in China and Taiwan

J
^    q    a    uW߻   

3 www.tujmw.com WNݤu~CHAO-I HARDWARE MANUFACTURER

         ڥqDn~t\Uݯ]BgvBɦB_BAB|XBBJBBEQBUBէBfB bZRgX, , R?s, ҩӻsη~ɤ, ֨t@sv¡Bôѳ̨Ϋ~PA, 󥻤q~P쿳, w pôڭ

@ @

qC

|X

J

U

Z

l

gv

T_

Z_

N_

f

cU

@

Ku~

KO~

gXEx

, ͦ

÷,

, վ

v, ӹԤ

], ~

A, ѥ]

X, A

NXծy

NXվ㦩

髬, p

վ㦩, ´a

㧨, հ駨

W, Qa

\ʧ, d駨

EQ, V

CHAO-I HARDWARE


TW : 886-4-2566-5483
CN : 86-769-8755-4009

    

 WN~:گ

 

 
@

           Page1   Logo1   02   03   04   05   06   07   08 
@
IݤJR
ŤJ ŤJ
FYP4A
ũTwJ+ 9x10mm Tv
FYP4B
ũTwJ+ɰv
J R}J
FYP7
TwJ+8x8mm ĘTv
FYP10
R}J+ 8x8mm ĘTv
ʤJ ʤJ
FYP12A
ʤJ+ 9x10mm Tv
FYP12B
ʤJ+ɰv
v gv
FYP11
7mm / 9.5mm / 12mm U
FYP23
9.5mm / 10mm Lv
gv gv
FYP43
9.5mm / 12mm U
FYP46
9.5mm ϩԨ
gv v
FYP47
9.5mm / 12mm ꩷ϩԨ
FYP50 U
8mm / 9mm / 9.5mm / 10mm
3 G蚤_
FYP18
15mm _
FYP19
G蚤_

@