ȫ׬:
Prong Snap Button
Manufacture prong snap button , metal button , prong snap , snap fastener  in China and Taiwan

^    q    a    uW߻   

3 www.tujmw.com WNݤu~CHAO-I HARDWARE MANUFACTURER

         ڥqDn~t\Uݯ]BgvBɦB_BAB|XBBJBBEQBUBէBfB bZRgX, , R?s, ҩӻsη~ɤ, ֨t@sv¡Bôѳ̨Ϋ~PA, 󥻤q~P쿳, w pôڭ

@ @

qC

|X

J

U

Z

l

gv

T_

Z_

N_

f

cU

@

Ku~

KO~

gXEx

, ͦ

÷,

, վ

v, ӹԤ

], ~

A, ѥ]

X, A

NXծy

NXվ㦩

髬, p

վ㦩, ´a

㧨, հ駨

W, Qa

\ʧ, d駨

3

CHAO-I HARDWARE


TW : 886-4-2566-5483
CN : 86-769-8755-4009

    

 WN~:گ

 

 
@

B]BAttC
Prong snap button BRing snap fastener 

                      

@ @

]ؤoRch, Yũһ, Ш̹ϥܧiһݤؤo

   s          

    

@
 
M199
6.7mm
7.5mm 7.5mm

    

6.7mm
@ @ @ @ @ @ @ @
M199-1
7.5mm
7.5mm 7.5mm

    

7.5mm
@ @ @ @ @ @ @ @
M200
8mm
7.5mm 7.5mm

    

7.5mm
@ @ @ @ @ @ @ @
M99
7.8mm
8.5mm 8.5mm 7.8mm
@ @ @ @ @ @ @ @
M100
8.5mm
8.5mm 8.5mm 8mm
@ @ @ @ @ @ @ @
M101
9.5mm
9.5mm 9.5mm 9.5mm
@ @ @ @ @ @ @ @
M102
10mm
9.5mm 9.5mm 9.5mm
@ @ @ @ @ @ @ @
M103
10.5mm
11mm 11mm 10.5mm
@ @ @ @ @ @ @ @
M103-1
11mm
11mm 11mm 10.5mm
@ @ @ @ @ @ @ @
M103-2
11.5mm
11mm 11mm 10.5mm
@ @ @ @ @ @ @ @
M103-3
12.5mm
11mm 11mm 10mm
@ @ @ @ @ @ @ @
M104
11.5mm
11mm 11mm 10.5mm
@ @ @ @ @ @ @ @
M104-1
13mm
12.8mm 12.8mm 12mm
@ @ @ @ @ @ @ @

M105
12.5mm

11mm 11mm 10.5mm
@ @ @ @ @ @ @ @

M105-1
12mm

11mm 11mm 10.5mm
@ @ @ @ @ @ @ @
M106
15mm
11mm 11mm 10.5mm
@ @ @ @ @ @ @ @
M106-1
15mm
15mm 15mm 15mm
@ @ @ @ @ @ @ @
M2100
21mm
21mm 21mm 21mm
@ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @
]tC
@ @ @ @ @ @ @ @
M107-1
10mm
9.5mm 9.5mm 9.5mm
@ @ @ @ @ @ @ @
M107-2
11.5mm
11mm 11mm 10.5mm
@ @ @ @ @ @ @ @
M107-3
12mm
11mm 11mm 10.5mm
@ @ @ @ @ @ @ @
] - ¦ ] - _ ] - Ħ ] - ]
@ @ @ @ @ @ @ @